GNO BVBA
Tankonderzoek - bodemcorrosie - Veiligheidscoördinatie

Historiek

GNO is sinds 1996 gespecialiseerd in het uitvoeren van de wettelijke controles op opslaginstallaties voor gevaarlijke stoffen en gassen én bodemcorrosie. GNO is erkend in het Vlaamse , het Brusselse en het Waalse gewest.

Waarom kies je voor ons?

Gezien de variaties in de diverse gewestelijke besluiten is een goede kennis én opvolging van de regelgevingen van cruciaal belang. Deze verschillen zijn zowel te vinden in de periodiciteiten, evenals de technische vereisten en de uit te voeren controles. GNO beperkt zich daarom niet enkel louter tot het keuren van de installaties maar staat eveneens garant voor een goede opvolging én een correcte en snelle adviesverlening. Onze inspecteurs staan steeds ter Uwer beschikking!

Veiligheidscoördinatie 

Veiligheidscoördinatie niveau A en B!   Vraag gerust offerte!!

Diensten

  • Controle bij de bouw opslaginstallaties
  • Periodieke controles
  • Bodemcorrosie onderzoek
  • Ultrasone diktemetingen
  • Opmaak zoneringsplannen
  • Elektrische keuringen
  • Veiligheidscoördinatie
  • VCA begeleiding